Zadeva T-155/12: Tožba, vložena 2. aprila 2012 – Schulze proti UUNT – NKL (Klassiklotterie)