Pisno vprašanje E-6624/09 vlaga Nikolaos Huntis (GUE/NGL) za Komisijo. Izpustitev palestinskega mirovnika Abdulaha Abuja Rahmana