Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 27. novembra 2012 , o krepitvi na dokazih temelječe osnove za oblikovanje športne politike