Kommissionens forordning (EU) nr. 916/2010 af 12. oktober 2010 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Fourme d'Ambert ou fourme de Montbrison (BOB))