Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 943/2012 z dne 15. oktobra 2012 o izvajanju člena 12(1) in člena 13 Uredbe (EU) št. 356/2010 o nekaterih posebnih omejitvenih ukrepih proti nekaterim fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom zaradi razmer v Somaliji