Odločba Komisije z dne 06/06/2011 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.6155 - GEM / DEME / ELECTRAWINDS OFFSHORE / SRIWE / Z-KRACHT / POWER@SEA / RENT A PORT ENERGY/ SOCOFE / JV) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)