Pisno vprašanje E-4739/10 Jim Higgins (PPE) za Komisijo. Evropski instrument za zbiranje podatkov