Pisno vprašanje E-004076/11 Diogo Feio (PPE) za Komisijo. Smernice za uporabo člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije