Pisno vprašanje E-004742/11 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Zmanjševanje ravni akrilamida v živilih za otroke