Odločba Komisije z dne 14/07/2010 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.5747 - IBERIA / BRITISH AIRWAYS) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)