Pisno vprašanje E-006256/11 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Samoodločba Gorskega Karabaha