Pisno vprašanje E-2147/10 vlaga Roberta Angelilli (PPE) za Komisijo. Možnosti financiranja za ureditev večnamenskega centra v občini Spoltore (Pescara)