Pisno vprašanje E-8474/10 Francesco Enrico Speroni (EFD) za Komisijo. Povečanje preventivnih protiterorističnih ukrepov na mejah EU