Zadeva T-319/05: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2010 – Švica proti Komisiji (Zunanji odnosi — Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu — Nemški ukrepi glede priletov in odletov z letališča Zürich — Uredba (EGS) št. 2408/92 — Pravica do obrambe — Načelo prepovedi diskriminacije — Načelo sorazmernosti)