Odločba Komisije z dne 16. oktobra 2009 o usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1800  MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske storitve v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7801) (Besedilo velja za EGP) (2009/766/ES)