Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh