Pisno vprašanje E-0859/10 vlaga Ivo Belet (PPE) za Komisijo. Evropski certifikat za voditelje čolnov