Pisno vprašanje E-001015/11 Ingeborg Gräßle (PPE) za Komisijo. Izvedba izločitve Evropske službe za zunanje delovanje iz Komisije