Državne pomoči – Francija – Državna pomoč SA.33960 (2012/C) (ex 2012/NN) Letališče Beauvais – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 108(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije Besedilo velja za EGP