Zadeva F-85/10: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 11. julija 2012 – AI proti Sodišču (Javni uslužbenci — Začasni uslužbenci — Notranji natečaj — Izključitev z natečaja zaradi rezultata na prvem pisnem preizkusu — Preverjanje — Enako obravnavanje — Preoblikovanje pogodbe za določen čas v pogodbo za nedoločen čas — Nepodaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca, sklenjene za določen čas — Ničnostna tožba — Odškodninska tožba)