Odločba Komisije z dne 07/10/2011 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.6343 - APAX / KINETIC CONCEPTS) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)