Pisno vprašanje E-3993/10 Sergio Berlato (PPE) za Komisijo. Tragičnost deklic nevest