Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spodbujanju družbenih in ekonomskih vidikov v odnosih med EU in Latinsko Ameriko (mnenje na lastno pobudo)