Zadeva C-9/11: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 13. oktobra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Bruxelles – Belgija) – Waypoint Aviation SA proti État belge – SPF Finances (Svoboda opravljanja storitev — Davčna zakonodaja — Odbitek davka za prihodke od posojil, danih za nakup sredstev, ki se uporabljajo na nacionalnem ozemlju — Izključitev sredstev, katerih pravica do uporabe je prenesena na tretjo osebo s sedežem v drugi državi članici)