Pisno vprašanje P-2803/10 vlaga George Becali (NI) za Komisijo. Stanje izvajanja sistema razdeljevanja sadja v šolah