2012/395/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 16. julija 2012 o potrditvi sistema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ za dokazljivo skladnost s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta