Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1471 z dnia 12 października 2020 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących zakup, przechowywanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2021 EFRG