Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1471 ze dne 12. října 2020, kterým se pro účetní období EZZF 2021 stanoví úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob