Državne pomoči – Belgija – Državna pomoč SA.53985 (2019/NN) – oprostitev presežnega dobička, odobrena družbi Dow Corning – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 108(2) Pogodbe o delovanju Evropske unijeBesedilo velja za EGP.