Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Kokott - 3. marca 2011.