Zadeva F-9/12: Tožba, vložena 20. januarja 2012 – ZZ proti Parlamentu