Zadeva C-46/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Ankenævnet for Uddannelsesstøtten (Danska) 26. januarja 2012 – L.N.