Zadeva T-471/11 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2011 – Éditions Jacob proti Komisiji (Začasna odredba — Konkurenca — Koncentracija podjetij — Odločba o združljivosti koncentracije s skupnim trgom pod pogojem prodaje sredstev — Razglasitev ničnosti prvotne odločbe, v skladu s katero je Komisija odobrila kupca sredstev, ki se prodajo, s strani Splošnega sodišča — Predlog za odlog izvršitve odločbe o ponovni odobritvi istega kupca — Neobstoj nujnosti — Uravnoteženje interesov)