Pisno vprašanje E-7178/10 Mara Bizzotto (EFD) za Komisijo. Gospodarska kriza in mikropodjetja v Romuniji