Pisno vprašanje E-005935/11 Niki Cavela (Niki Tzavela) (EFD) za Komisijo. Gospodarska pomoč