Sklep o nenasprotovanju izvedbenemu ukrepu: sistem za izogibanje trčenj v zraku pri določenih novih zrakoplovih Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje osnutku sklepa Komisije, ki Francoski republiki dovoljuje odstopanje od določb Uredbe Komisije (EU) št. 1332/2011 glede uporabe nove programske različice sistema za izogibanje trčenj v zraku (ACAS II) pri določenih novih zrakoplovih (D020967/02 – 2012/2745(RPS))