BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat: a Tanács rendelete a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról {COM(2010) 372 végleges} {SEC(2010) 850}