ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE KORT KONSEKVENSANALYSE Ledsagedokument til forslag til Rådets forordning om statsstøtte til fremme af lukning af urentable kulminer {KOM(2010) 372 endelig} {SEK(2010) 850}