Pisno vprašanje E-006060/11 Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis) (GUE/NGL) za Komisijo. Pogoji za dialog s Kosovom