2010/56/: Sklep Komisije z dne 2. februarja 2010 o potrditvi obračunov plačilnih agencij Belgije, Nemčije, Malte, Portugalske in Romunije v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2008 (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 465)