Pisno vprašanje E-4948/10 Martin Ehrenhauser (NI) za Komisijo. Notranje smernice v zvezi s členom 5 poglavja 2 Priloge X h Kadrovskim predpisom