Pisno vprašanje E-6623/10 Andreas Mölzer (NI) za Komisijo. Prilagodljiv sistem določanja cen – slaba preglednost za potrošnike