Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o prehodnih ukrepih na podlagi Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede predelave surovega mleka, ki ne izpolnjuje zahtev, v nekaterih obratih za predelavo mleka v Bolgariji (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9282) (Besedilo velja za EGP) (2009/861/ES)