Pisno vprašanje E-7535/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) za Komisijo. Zaskrbljujoče zmanjšanje izdatkov na področju obrambe