Pisno vprašanje E-4564/10 Mario Mauro (PPE) za Komisijo. Škoda, ki jo povzroča divjad