Pisno vprašanje P-6578/09 vlaga Spiros Danelis (S&D) za Komisijo. Prilagodljivost pakta za stabilnost in rast