Sklepni predlogi generalne pravobranilke V. Trstenjak, predstavljeni 3. maja 2012 Sklepni predlogi generalne pravobranilke V. Trstenjak, predstavljeni 3. maja 2012.#Pie Optiek SPRL proti Bureau Gevers SA in European Registry for Internet Domains ASBL.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo cour d'appel de Bruxelles.#Internet – Domena .eu najvišje ravni – Uredba (ES) št. 874/2004 – Domenska imena – Registracija po fazah – Člen 12(2) – Pojem ‚pridobitelji licenc prednostnih pravic‘ – Oseba, ki ji je imetnik blagovne znamke dovolil, da v svojem imenu, toda na račun tega imetnika, registrira domensko ime, ki je enako ali podobno navedeni blagovni znamki – Nedovoljena drugačna uporaba znaka kot blagovne znamke.#Zadeva C‑376/11.