Zadeva C-204/10 P: Pritožba, ki jo je Enercon GmbH vložila 28. aprila 2010 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 3. februarja 2010 v zadevi T-472/07, Enercon GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)