Pisno vprašanje E-007834/11 John Bufton (EFD) za Komisijo. Položaj v Siriji