Pisno vprašanje E-009624/11 Herbert Dorfmann (PPE) za Komisijo. Ureditev certifikatov na področju protipožarnih vrat